Made with Care

 

MADE WITH CARE

I Kodanska stræber vi efter at skabe en positiv forskel i verden, både med vores produkter, vores produktionsmetoder og måden vi samarbejder med vores omverden på.

 Vi er derfor drevet af en naturlig og insisterende drivkraft om at skubbe til konventionerne indenfor bl.a. klassiske produktionsmetoder for at kunne sætte et positivt aftryk med vores virksomhed.

Det betyder, at hvert eneste Kodanska produkt er udviklet med et særligt fokus på kvalitet og ansvarlighed som bærende elementer. Når du købet et Kodanska produkt er du derfor garanteret at produktet er:

  • produceret med omtanke og respekt for de ressourcer vores produktion er afhængige af
  • produceret under ordentlige arbejdsforhold indenfor EU
  • med hele 6 kvalitetstjek

No Waste Design

Hvordan kan vi skabe de bedste og mest ansvarlige designs? Hvordan kan vi tænke kreativt og skubbe arbejdet med designs i den bedste retning? Det er nogle af nøgleordene i de overvejelser vi konstant gør os i Kodanska. Som led i det arbejde er det via kreative designprocesser lykkes os at skabe rene ’no waste designs’, hvor alt glas er 100 % udnyttet i produktionen.

Vores vision er, at vores ’no waste designs’ kommer til at gennemsyre hele vores produkt-sortiment i fremtiden. Vi arbejder derfor indgående og kontinuerligt med at videreudvikle vores nuværende produktionsprocesser. En proces der kræver en eksperimenterende tilgang med nye designprocesser og produktionsmønstre.

 

Æggebæger i ’clever design’

Vores nye æggebægere er et konkret eksempel på vores arbejde med optimering af både designprocesser og produktionsgange. Æggebægerne er nemlig skabt som et led i en innovativ ’no waste’-produktion med ansvarlighed og kvalitet som omdrejningspunkt. Det betyder, at vi har designet vores nye æggebæger, så dens restprodukt er udformet som en smuk klokke. Der er hverken gået på kompromis med klokkens eller æggebægerets kvalitet og æstetik, fordi designer, Marie Graff har indtænkt begge produkter i designprocessen helt fra start.

Vores æggebægere er et vigtigt symbol på, hvor langt vi og ikke mindst andre virksomheder kan nå i ønsket om at skabe en positiv forskel i verden med en nytænkende og kreativ designproces, hvis viljen og ønsket er der.

 

INGEN FORANDRING UDEN OPBAKNING

Vi kan ikke klare denne mission selv. For der er ingen virksomhed der kan nå i mål med egne målsætninger alene - vi har brug for at vores kunder kan se værdien af vores arbejde og bakker op om vores mission.

Som forbruger træffer vi et valg hver gang vi lægger penge et sted og omvendt har vi som virksomhed en opgave i forhold til at skabe et ordentligt produkt, der er værdifuldt for kunden, både i en økonomisk og ansvarlig kontekst. Det kræver retning, synlighed og handling fra vores side.

Vi bruger derfor enhver mulighed til at formidle vores ambitioner, så vores mission kan lykkes i fællesskab med vores kunder.

Vores arbejde med no waste-designs er og bliver en vedvarende hjertesag for os.

 

I Kodanska arbejder vi for at skabe innovative livstidsprodukter gennem en ansvarlig forretningsføring. Sådan har det altid været. Vi har et stort ansvar som produktionsvirksomhed for at udnytte vores ressourcer bedst muligt og det er en opgave vi tager alvorligt.”

Marie Graff, CEO & Founder af Kodanska.

  • Her kan du downloade kodanska overensstemmelseserklæring.